Ad Lucem

Den frispråkiga tidskriften för kultur och livsåskådning! Andlighet, sinnlighet och dialog. Sedan 1909.

Allmänt

UtgivareFinlands Kristliga Studentförbund
ChefredaktörLise Kanckos
Antal nr/år4
Prenumerationspris20 €/år (fortlöpande), stud. 15 €, lösnummer 6 €

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressGengatan 3
00170 Helsingfors

redaktion@adlucem.fi
PrenumerationerLänk
Webbplatswww.adlucem.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige